Daniel Výrostek si v marcovom Javiskovom debatení posvietil na Zvolenské divadlo. Tam sa totiž chystá premiéra novej komédie Celebrity s.r.o. Práve o tejto hre sa pozhováral so zaujímavými hosťami. Televíznym, filmovým, divadelným a rozhlasovým režisérom Martinom Kákošom a hercom Michalom Ďurišom.