2 683

Iná liga – FK Sokol Nemecká – ŠK Obecný podnik lesov Poniky