299

Vynášanie moreny v Banskej Bystrici

Banská Bystrica ožila starým predkrestanským zvykom. Za spriervodu spevu a tanca sa symbolicky vyháňala zima z mesta. Morena skončila v Bystričke.