155

Stredná odborná škola Pod Bánošom v Banskej Bystrici