1 715

Ľudová škola Jozefa Mistríka

Krátky dokument o unikátnej historickej ľudovej škole na Španej Doline.