1 006

Kostol narodenia Panny Márie v Radvani

Tak ako hrady vo svojej dobe aj kostoly mali svoju významnú úlohu. Väčšina z nich si prešla viacerými úpravami počas storočí a dodnes ukrývajú mnohé tajomstvá a zaujímavosti. Kostol narodenia Panny Márie v Radvani nie je výnimkou.