Rodina Vagačovcov bola známa po celej Detve ale aj jej okolí. Svoj čas a energiu venovali rozvoju kultúry ale aj priemyslu a udržiavaniu tradícií. No táto rodina nemala až taký ľahký život.