894

ZOO v Banskej Bystrici

Z lesa na sídlisko a z Hrona na námestie. Takéto prechodné bydliská si vybrali zvieracie rodiny v Banskej Bystrici.