1300 stupňov v peci, žeravá láva, prach a pracovné nasadenie. V takomto duchu sa v meste pod Urpínom nieslo tak trochu netradičné vyučovanie.