1 109

Život so sklerózou multiplex

Hovorí sa, že kam nechodí slnko, tam chodí lekár. Platí to aj v prípade ľudí žijúcich v severských krajinách, kde sa najčastejšie vyskytuje skleróza multiplex. Ochorenie však neobchádza ani Slovákov.