1 151

Žiaci sa učili ako chrániť planétu

O tom, že znečistené životné prostredie je vážny problém, vedia aj deti zo základnej školy v meste pod Urpínom. Práve preto sa rozhodli rozganizovať eko deň a prispieť tak k čistejšiemu svetu.