1 408

Žiaci sa naučia technickým zručnostiam

Pod Urpínom otvorili unikátne centrum techniky – CETECH. Žiaci základnej školy budú pracovať v nadštandardne vybavených triedach. Moderné stroje, počítače či 3D tlačiareň majú motivovať k väčšiemu záujmu o technické odbory.