1 186

Železiarne Podbrezová chce zamestnať 70 rómov

Šanca pre všetkých.To je projekt ktorý vytvorili v Železiarňach Podbrezová. Plánujú zamestnať rómov a dať im tak možnosť na kvalitnejší život.