818

Zasadnutie vlády v Banskej Bystrici

Vláda na výjazdovom rokovaní v Banskej Bystrici bude rozdeľovať milióny eur. O investíciách pre naše mesto a región rozhodne na základe sociálno-ekonomickej analýzy