92

Z vyhodeného plastu vytvorili divadlo

Deti robili na Urpíne poriadok po dospelých. Zbierali pohodené plasty a vyrábali z nich divadelné bábky. A navyše s nimi hrali aj divadlo.