1 209

Vysvedčenia rozdané, začínajú prázdniny

Takmer všetci žiaci čakajú na deň, kedy odložia aktovky a začnú si užívať dvojmesačné voľno. 30. júna rozdávali vysvedčenia aj v Banskej Bystrici a prázdniny sa tak môžu začať.