1 194

Vlaková knižnica v Banskej Bystrici

Knižnica vo vlaku? Jedna taká cestuje v knižničnom exprese po celom Slovensku. Ten sa v pondelok zastavil aj v meste pod Urpínom.