S jarným počasím prichádza aj veľké upratovanie. Mesto pod Urpínom pomáhajú vyčistiť a skrášliť aj väzni.

Najsledovanejšie na