1 040

V MESTE OBNOVIA FONTÁNY

Banská Bystrica patrí k najprašnejším mestám na Slovensku. Tento problém by čiastočne vyriešili vodné fontány, no väčšina z nich je dnes nefunkčná.