V Roosveltovej nemocnici vzniklo unikátne vzdelávacie centrum. Vďaka modernej technológie budú môcť, napríklad budúci doktori, sledovať živé prenosy operácií priamo z operačných sál.