1 278

Univerzitný spevácky zbor Mladosť

Umelecký súbor, ktorý pôsobí popri Univerzite Mateja Bela skoro už 50 rokov, sa v stredu podvečer predstavil v jednom z Bystrických kostolov.

Najsledovanejšie na