2 698

UNIVERZITNÁ NOC LITERATÚRY

Študentov a pedagógov, zvedavcov, hercov, záujemcov o literatúru a vášnivých čitateľov – tých všetkých spojila Univerzitná noc literatúry, ktorá sa už po druhýkrát uskutočnila na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.