1 163

Unikátna výstava z 2. svetovej vojny

Druhá svetová vojna je veľkými písmenami zarytá v dejinách ľudstva a stále si ju pripomíname. V múzeu SNP teraz máte šancu vidieť jedinečné fotografie, ktoré sú z Amerických vojenských archívov.