1 006

Únik plynu na Internátnej ulici

Ľudia na sídlisku Fončorda boli v strehu. V utorok podvečer začal na Internátnej ulici unikať plyn. Nepríjemný zápach sa šíril celým okolím.