Veľa ľudí považuje grafitty za čarbanice na stenách. Umelci sa rozhodli ukázať, že nie vždy je to tak. Pomaľovali strašiak mesta. Tento titul dostalo staré kino Hviezda.

Najsledovanejšie na