1 524

Uhoľné bane pri Badíne

Banská Bystrica bola kedysi známa ťažbou drahých kovov. Okrem toho sa neďaleko ťažilo aj uhlie. My sme sa vybrali tieto menej známe bane preskúmať.