594

Učia sa v škole, praxujú vo firmách

Duálny systém vzdelávania, kedy sa žiaci učia teóriu v škole a praxujú v odbornom podniku prichádza aj do Brezna. Túto novinku pripravila pre svojich študentov Stredná odborná škola techniky a služieb.