Predstavenia majú okrem premiéry aj menej radostnejší deň a to derniéru. V nasledujúcich dňoch máte možnosť v Štátnej Opere vidieť niektoré tituly posledný krát.