1 287

Téma týždňa – Október, mesiac úcty k starším

Október je mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti sme navštívili starých ľudí v zariadení Jeseň, ktorí nám porozprávali, ako vnímajú starobu. Zistili sme tiež, aké aktivity pripravilo pre seniorov v tomto mesiaci mesto Banská Bystrica.

Najsledovanejšie na