1 329

Technický skvost pri Bacúchu

Aby si naši predkovia uľahčili prácu, potrebovali vynaliezavosť. A pozostatky ich práce nám ju teraz pripomínajú. Neďaleko Brezna sa nachádza 200 ročný technický unikát.