1 009

Súkromné školy dostanú od mesta naďalej menej

Na rokovanie mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici sa prišli pozrieť aj žiaci, učitelia a rodičia. Poslanci totiž opäť raz rozhodovali o financovaní škôl a školských zariadení. A rozhodli, že súkromné a cirkevné školy dostanú od mesta aj naďalej menej peňazí, než štátne.