829

Stretnutie Zväzu múzeí

Zasadnutie Zväzu múzeí na Slovensku aj o Noci múzeí a galérií, ktorá sa bude konať v Banskej Bystrici 17. mája tentokrát úplne netradične.

Najsledovanejšie na