Ľudovít Štúr sa narodil v Uhrovci, pôsobil v Bratislave a pochovaný je v Modre. Počas svojho života navštívil aj Banskú Bystricu a vedeli ste, že pracoval pre Hronku?

Najsledovanejšie na