557

Štáb TV Hronka na návšteve Európskej komisie v Bruseli