V Banskej Bystrici to vyzerá ako z extrému do extrému. Najskôr dlho nič a zrazu dvojdňové sneženie. Boli sme sa preto pozrieť, v akom stave sú cesty aj chodníky a hlavne sme zisťovali, ktoré úseky sú pri odpratávaní snehu prioritou.