1 011

Slovenské koruny

V týchto dňoch by slovenská koruna oslávila 22 rokov. Hoci už dnes platíme eurom, mnohí z nás si slovenské koruny odložili na pamiatku