Centrum novorodeneckého skríningu pomáha odhaliť genetické chyby u detí.Je iba jedno na Slovensku, a to u nás v Banskej Bystrici.