Trochu z matematiky a trochu z finančníctva. To v sebe spája hra Finančná odysea, ktorá má nevšednou formou naučiť deti v školách ako hospodáriť s peniazmi.