Šikanovanie je problém, s ktorým sa stretávame aj na školách. Na deti má veľký dopad, preto by sme ho nemali prehľiadať.