806

Rekonštrukcia Tatranskej ulice

Rekonštrukcie ciest na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici pokračujú. V blízkej dobe opravia aj parkovacie plochy a chodníky.