Podlavičania už venčia svojich psov na novom cvičisku, kde môžu voľne behať. Budovaním takýchto areálov chce mesto vyjsť v ústrety psíčkarom ale tiež zabránť tomu, aby boli psie výkaly roztrúsené po okolí.