637

Problémy s financovaním centier voľného času.