1 028

Problém s prácou

Nájsť si zamestnanie v dnešnej dobe nie je vôbec jednoduché. Najmä mladí ľudia odchádzajú za prácou do zahraničia.