975

Prírodoveda v prírode

Spôsob výučby sa v súčasnej dobe mení, a to aj na základných školách. V ich okolí pribúdajú náučné chodníky, ktoré majú postupne nahradiť učebnice.