718

Prípravy pred 70. výročím SNP

Na oslavách Slovenského národného povstania privíta Banská Bystrica významné osobnosti a delegácie z celého sveta. My sme sa pozreli, ako pokračujú skrášlovacie práce pri Pamätníku SNP.