1 106

Povodeň ’74

Najnovšia výstava Stredoslovenského múzea mapuje následky jednej z najkatastrofickejších povodní, ktoré zasiahli Banská Bystricu. 22. októbra uplynie od tejto udalosti 40 rokov.