Ak vaše dieťa dostáva v škole zlé známky, nemusí to hneď znamenať, že sa mu nechce učiť. Môže to súvisieť s poruchou pozornosti, či stresom zo skúšania. Tieto problémy pomáha riešiť nové psychologické centrum v Banskej Bystrici.