220

Pomáhajú mladým rozhodnúť sa

Čo robiť po strednej škole ? Pokračovať v štúdiu na vysokej? Ísť sa zamestnať? To sú otázky, ktoré často riešia mladí ľudia. Vo Zvolene je centrum, v ktorom im pomáhajú rozhodnúť sa.