V októbri sme odvysielali reportáž o plánovanej výstavbe parkoviska v Sásovej. To malo byť hotové teraz v jarných mesiacoch. Na mieste sa však zatiaľ vôbec nepracuje, my sme zisťovali prečo.