1 109

Otváranie Bánoša

Sásová ožila uplynulý víkend akciou, na ktorú sa každoročne tešia mnohí Banskobystričania. Otváranie Bánoša sa opäť nieslo v duchu tradícií.